Tài liệu luyện IELTS Writing từ cơ bản đến nâng cao

Tài liệu luyện Writing từ cơ bản đến nâng cao (chia theo band)

1️⃣ Trình căn bản (<4.5)
2️⃣ Trình trung bình (4.5-6.5)
3️⃣ Trình cao (6.5+)
4️⃣ Tài liệu bổ trợ (Ko phân band)
Ngữ pháp:
Từ vựng:
Luyện đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *