Tài liệu luyện IELTS Writing từ cơ bản đến nâng cao

4 2 - Tài liệu luyện IELTS Writing từ cơ bản đến nâng cao

Tài liệu luyện Writing từ cơ bản đến nâng cao (chia theo band)

31 20e3 - Tài liệu luyện IELTS Writing từ cơ bản đến nâng cao Trình căn bản (<4.5)
32 20e3 - Tài liệu luyện IELTS Writing từ cơ bản đến nâng cao Trình trung bình (4.5-6.5)
33 20e3 - Tài liệu luyện IELTS Writing từ cơ bản đến nâng cao Trình cao (6.5+)
34 20e3 - Tài liệu luyện IELTS Writing từ cơ bản đến nâng cao Tài liệu bổ trợ (Ko phân band)
Ngữ pháp:
Từ vựng:
Luyện đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content selection is disabled!!