Học liệu - Bổ trợ

Hiển thị tất cả 13 kết quả

Sản phẩm bán chạy

Reading comprehension Questions & Answers (PDF)

Miễn phí

VỞ LUYỆN VIẾT OXFORD PHONIC WORLD – TRỌN BỘ 5 LEVEL (PDF)

30.000

Vui học tiếng anh bằng hình ảnh – 1000 từ vựng

Miễn phí

Bài tập bổ trợ I learn smart start 2(PDF)

10.000

Bài tập bổ trợ I learn smart start 3 (PDF)

10.000

BTBT Get ready for starters-movers-flyers (PDF)

30.000

Takenote – SỔ TAY NGỮ PHÁP TIẾNG ANH(PDF)

10.000

Gói thẻ ngữ âm MEGA

Miễn phí

Luyện viết từ vựng Cambridge

Miễn phí

SÁCH ÔN OLYMPIC TIẾNG ANH VÀ CHUYÊN ANH (PDF)

Miễn phí

Bài tập bổ trợ I learn smart start 1(PDF)

Bài tập bổ trợ I learn smart start 2(PDF)

10.000

Bài tập bổ trợ I learn smart start 3 (PDF)

BTBT Get ready for starters-movers-flyers (PDF)

Gói thẻ ngữ âm MEGA

Miễn phí
-50%

LEARNING VOCABULARY 1-6 (PDF)

Original price was: 50.000₫.Current price is: 25.000₫.

Luyện viết từ vựng Cambridge

Miễn phí

Reading comprehension Questions & Answers (PDF)

SÁCH ÔN OLYMPIC TIẾNG ANH VÀ CHUYÊN ANH (PDF)

Miễn phí

Takenote – SỔ TAY NGỮ PHÁP TIẾNG ANH(PDF)

Trọn bộ KLE (PDF)

Miễn phí

VỞ LUYỆN VIẾT OXFORD PHONIC WORLD – TRỌN BỘ 5 LEVEL (PDF)

30.000

Vui học tiếng anh bằng hình ảnh – 1000 từ vựng

Miễn phí
add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>