Blogs

Practice Makes Perfect

Bộ sách Practice Makes Perfect là một bộ sách tiếng Anh được xuất bản bởi ...

26 chủ đề luyện speaking

26 chủ đề luyện speaking có file nghe đầy đủ tặng các mẹ .Ib dưới ...

Bộ tài liệu rung chuông vàng khối tiểu học

Link tải tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1p3T2S5zVmbz32tz4mbZyHn_YGcehLHnv?usp=drive_link Tham gia zalo để tải tài liệu mới: https://zalo.me/g/holpnt533 Nhóm ...

140 Các bình luận

Math materials for children

I just bought a set of math materials for children from kindergarten to grade 5 ...

122 Các bình luận

Gói thẻ ngữ âm MEGA

Mình rất vui được chia sẻ tài liệu miễn phí dành cho người đăng ký ...

96 Các bình luận

Comprehension Passages

Dưới đây là một loạt các bảng tính đọc hiểu miễn phí. Những điều này ...

63 Các bình luận

Tài liệu Trọng âm + Ngữ âm

Bộ tài liệu về trọng âm ngữ âm cực kỳ hay Link tải tài liệu: ...

103 Các bình luận

Complete Phonics Spelling Dictionary

Cuốn “Complete Phonics Spelling Dictionary”của Debbie Hepplewhite là một nguồn tài nguyên quý giá cho ...

94 Các bình luận

CVC Words and Sight Words – for Grade 1

Bảng tính Từ CVC và Từ thị giác – dành cho Lớp 1″ là một ...

57 Các bình luận

Phonics worksheets

Phonics Worksheets” là một nguồn tài nguyên toàn diện và thực hành được thiết kế ...

73 Các bình luận

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>