Practice Makes Perfect

Bộ sách Practice Makes Perfect là một bộ sách tiếng Anh được xuất bản bởi nhà xuất bản McGraw-Hill Education. Bộ sách này bao gồm nhiều cuốn sách khác nhau, tập trung vào các kỹ năng tiếng Anh khác nhau như ngữ pháp, từ vựng, giao tiếp, v.v.

  • Practice Makes Perfect: Basic English, Premium Third Edition là cuốn sách dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh. Cuốn sách này bao gồm các bài học về ngữ pháp cơ bản, từ vựng và phát âm.
  • Practice Makes Perfect: English Conversation, Premium Second Edition là cuốn sách dành cho người học tiếng Anh muốn cải thiện khả năng giao tiếp của họ. Cuốn sách này bao gồm các bài học về các chủ đề giao tiếp khác nhau, chẳng hạn như chào hỏi, giới thiệu bản thân, nói về sở thích và thảo luận về các sự kiện hiện tại.
  • Practice Makes Perfect: Complete English All-in-One for Beginning ESL Learners là cuốn sách dành cho người học tiếng Anh trình độ sơ cấp. Cuốn sách này bao gồm các bài học về tất cả các kỹ năng tiếng Anh cơ bản, bao gồm ngữ pháp, từ vựng, đọc, viết, nghe và nói.
  • Practice Makes Perfect: English Sentence Builder, Second Edition là cuốn sách dành cho người học tiếng Anh muốn cải thiện khả năng xây dựng câu của họ. Cuốn sách này bao gồm các bài học về các cấu trúc câu khác nhau và cách sử dụng chúng trong các tình huống khác nhau.
  • Practice Makes Perfect: Basic English, Premium Third Edition có thể phù hợp với học sinh tiểu học hoặc học sinh THCS cơ sở (lớp 6-7). Cuốn sách này bao gồm các bài học về ngữ pháp cơ bản, từ vựng và phát âm, phù hợp với lứa tuổi học sinh đang bắt đầu học tiếng Anh.
  • Practice Makes Perfect: English Conversation, Premium Second Edition có thể phù hợp với học sinh THCS (lớp 8-9) hoặc học sinh THPT. Cuốn sách này bao gồm các bài học về các chủ đề giao tiếp khác nhau, đòi hỏi người học có một nền tảng tiếng Anh nhất định.
  • Practice Makes Perfect: Complete English All-in-One for Beginning ESL Learners có thể phù hợp với học sinh THCS (lớp 6-9) hoặc học sinh THPT. Cuốn sách này bao gồm các bài học về tất cả các kỹ năng tiếng Anh cơ bản, phù hợp với người học muốn có một nền tảng tiếng Anh toàn diện.
  • Practice Makes Perfect: English Sentence Builder, Second Edition có thể phù hợp với học sinh THPT hoặc người đi làm. Cuốn sách này bao gồm các bài học về các cấu trúc câu khác nhau và cách sử dụng chúng trong các tình huống khác nhau, đòi hỏi người học có một trình độ tiếng Anh nhất định.

Link tải:

https://drive.google.com/drive/folders/1j8gC0HsG379mJUI3BrCXcHxvGJ_EXwuw?usp=sharing

Mật khẩu : kidty.vn