Parts of Speech

Parts of Speech – Thẻ gồm 40 phiếu bài tập ngữ pháp cho bé

Với các thẻ này học sinh chọn đáp án đúng để hoàn thành câu. 

Các câu hỏi xác định danh từ,động từ, tính từ, trạng từ,…

Phù hợp cho các bé học thêm ơ nhà để củng cố kiến thức

Tải file PDF TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *