Tổng hợp các bộ quizizz theo chủ đề

CÁC PHỤ HUYNH CHO CON VỪA HỌC VỪA CHƠI ÔN TẬP TỪ VỰNG THEO CHỦ ĐIỂM NHÉ.
Nguồn: sưu tầm
💜 Tổng hợp các bộ quizizz:

✅Chủ điểm màu sắc: https://quizizz.com/join/quiz/5e98e6326f03bc001b12ee63/start
✅ Chủ điểm các con vật nông trại : https://quizizz.com/join/quiz/5e98e6326f03bc001b12ee63/start
✅ Chủ điểm thời tiết :
https://quizizz.com/join/quiz/5e9c501c911ddb001bb61dd9/start?from=admin
✅Chủ điểm nghề nghiệp:
https://quizizz.com/join/quiz/5e7891e8dfc8b6001c85dae1/start
✅ Chủ điểm ngày trong tuần: https://quizizz.com/admin/quiz/5ad75d515cebea001a3bbf61/days-of-the-week
✅Chủ điểm đồ chơi:
https://quizizz.com/join/quiz/58539fb1d45940c05d213355/start?from=admin
✅Chủ điểm hình khối:
https://quizizz.com/join/quiz/586cf73dbb5ddb7920e5b35e/start
✅Chủ điểm sở thú:
https://quizizz.com/join/quiz/5e85257c724f50001de37dea/start
✅Chủ điểm trường học : https://quizizz.com/join/quiz/58be8637d8922f5b1865103b/start
✅ Chủ điểm đồ dùng học tập:
https://quizizz.com/join/quiz/5a020dfcbb668c1100f711cd/start
✅Chủ điểm trang phục: https://quizizz.com/join/quiz/5b0493ccb3d5e7001baecf46/start
✅Chủ điểm môn học : https://quizizz.com/join/quiz/5ca5acec69bab4001ae334e1/start
✅Chủ điểm tính từ trái nghĩa: https://quizizz.com/join/quiz/5de9848495f09b001cef930b/start

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *