Mindmap ngữ pháp Tiếng Anh

Mindmap ngữ pháp Tiếng Anh

Học ngữ pháp TA qua sơ đồ tư duy giúp các bé dễ hình dung và dễ nhớ. Bên cạnh đó còn có các bài tập vận dụng đi kèm.

Mình sưu tầm được 3 file sách Mindmap Ngữ pháp gửi tặng các bé.

Tải PDF sách Mindmap 25 chuyên đề ngữ pháp TẠI ĐÂY

Tải PDF sách Đột phá Mindmap ngữ pháp TẠI ĐÂY

Tải PDF sách Mindmap English Grammar TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>