Đọc hiểu cho bé (21 trang PDF)

Đọc hiểu cho bé mầm non gồm 21 trang

Mỗi trang sẽ bao gồm các câu ngắn đi kèm hình ảnh đê bé chọn đáp án đúng. 

Có 2 trang giống nhau trong đó có 1 trang in màu sẵn và 1 trang hình ảnh đen trắng đê các bé tự tô màu và ôn luyện bài đọc hiểu.

Link tải PDF TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *