Trang web học Tiếng Anh free

Học tiếng anh free tại sao không???

Tổng hợp 9 trang web học tiếng Anh free tại nhà không thể bỏ qua.

1. Người bản xứ sửa Writing cho bạn

http://lang-8.com/

2. Luyện nghe và đọc hiểu tốt cho người mới bắt đầu

http://spotlightenglish.com/app

3. Muốn tăng trình nghe tiếng Anh thì học ở đây

http://learningenglish.voanews.com/

4. Chuyên sâu để luyện phát âm chuẩn và nhiều thứ khác nữa

http://www.manythings.org/pp/

5. Học tiếng Anh “thực tế” của người bản ngữ

http://www.engvid.com/

6. Hướng dẫn kỹ năng Writing đánh bại bài thi IELTS

http://writefix.com/

7. Trọn vẹn mọi khía cạnh của tiếng Anh

http://english-zone.com

8. Luyện nghe tiếng Anh giỏi với nhiều accent phong phú

http://www.elllo.org/english/index-recent.htm

9. Luyện tiếng Anh từ dốt thành giỏi với bài học nhiều level

http://podcastsinenglish.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>