Worksheets thì quá khứ đơn PDF

Worksheets thì quá khứ đơn PDF

Worksheets thì quá khứ đơn PDF Quá khứ đơn dành cho học sinh lớp 3 và lớp 4. file pdf 26 trang. Nó có hai phần, phần đầu tiên nói về (đã và đang). Phần thứ hai là về động từ có quy tắc và bất quy tắc.

Tải tài liệu tại ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *