Sách luyện nghe tiếng Anh trình mất gốc

2 cuốn luyện nghe tiếng Anh trình mất gốc

1️⃣ Pronunciation in use Elementary:

  • Cơ bản trong cơ bản của nghe tiếng Anh

  • Bạn sẽ luyện nghe từ từng âm đến từng từ đến từng câu rồi từng đoạn

  • Phù hợp với các bạn trước giờ chưa hề tiếp xúc với tiếng Anh nghe nói bao giờ

  • Link tải TẠI ĐÂY

2️⃣ Listening Practice Through Dictation 1-4

  • Bài nghe ngắn (1-2ph/bài), từ vựng thường ngày, có transcript

  • Nội dung đa dạng với 160 bài nghe

  • Phù hợp với các bạn đã tiếp xúc với nghe tiếng Anh rồi nhưng chưa chắc chắn phần này

  • Link tải TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *