Tổng hợp tài nguyên về Phát Âm, Đánh Vần tiếng Anh.

Tổng hợp tài nguyên về Phát Âm, Đánh Vần tiếng Anh.

Tài liệu phù hợp với các bé và phụ huynh muốn học cách phát âm chuẩn

Có Bài tập thực hành đi kèm.

Link tải TẠI ĐÂY

2 những suy nghĩ trên “Tổng hợp tài nguyên về Phát Âm, Đánh Vần tiếng Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>