Tuyển tập video cho các bé luyện lồng tiếng

Mình sưu tập được 1 số file video tách lời các mẹ tải về cho con luyện lồng tiếng nha.

Với các bé đang trong giai đoạn luyện nghe nói thì việc cho bé xem video và thực hành thuyết trình bằng cách đóng vai nhân vật trong video là một cách học rất bổ ích. Trên thực tế đã có rất nhiều bé học tiếng anh rất tốt bằng phương pháp này.

1.File lồng tiếng 𝐋𝐈𝐓𝐓𝐋𝐄𝐅𝐎𝐗 level 1:
2.File LF single story (2)
3.File LF2 bird & Kip:
4.File LF2 Sam & Lucky :
5.File LF Level 2 Wacky Ricky
6.File LF Level 2 Peter Rabbit:
7.File lồng tiếng phonic story:
8.File Englishsingsing cho bé tập lồng tiếng:
9.File Bat & Friends không sub:
10. File Peppa pig không sub và có sub:
– Peppa pig tách lời youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>