File Nối số tô màu cho trẻ mầm non

Bạn nào có bé mẫu giáo hoặc lớp 1 thì không thể bỏ qua File Nối số tô màu này

30 file nối số cực hay rèn luyện cho bé nhận biết chữ số để hoan thiện bức tranh. Sau đó bé có nhiệm vụ tô màu tranh theo mẫu.

Đây là cách dạy nhận biết số rất hay cho các bé thông qua trò chơi.

Tải file PDF TẠI ĐÂY

1 những suy nghĩ trên “File Nối số tô màu cho trẻ mầm non

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>