Tổng hợp file nghe MP3 sách truyện Tiếng Anh

Tổng hợp file nghe các sách truyện Tiếng Anh cho phụ huynh nào cần. Rất nhiều sách truyện hay shop đã sưu tầm file nghe tại topic này. Mọi người cần file sách truyện tiếng Anh nào chỉ cần truy câp topic này để cho con nghe mà ko mất công đi tìm.

🌍 My next writing:
🌍My very first mother goose: https://drive.google.com/folderview…
🌍Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên: https://drive.google.com/…/1HZAPt9J9J…
🌍Razkids:
🌍Harcourt:
🌍 Harry Potter:
🌍 usborne Phonics reader
🌍 usborne xanh
🌍 usborne đỏ
🌍usborne vàng
🌍 Science readers ABCD
🌍POTATO PALS
🌍 peppa pig 17q
🌍Oxford read & imagine
🌍 Oxford Read and Discover
🌍Maisy
🌍 Magic Fc
🌍. I wonder why
🌍i can read criter
🌍 How do dinosaurs
🌍 Harcourt Decodable Books
🌍 Biscuit lớn 18q
🌍 Biscuit nhỏ 24q
🌍 The things i love about
🌍 My Very First Mother GOOSE
🌍 Nhật ký nhút nhát: https://drive.google.com/open…
🌍 Me 6 quyển (khoa học) : https://drive.google.com/open…
🌍 Little Tiger Collection: https://drive.google.com/open…
🌍 Learning to get along: https://drive.google.com/open…
🌍. Key word 1-12 level: https://drive.google.com/open…
🌍 Học phổ thông Mỹ (update dần, dùng máy tính mở file bấm vào hình loa để nghe): https://drive.google.com/open…
🌍. Biff, Chip, Kipper: https://drive.google.com/open…
🌍 Góc sân và khoảng trời Trần Đăng Khoa: https://drive.google.com/open…

🌍 Oxford phonics world: https://drive.google.com/open…

🌍900 mẫu câu giao tiếp tiếng anh:

https://drive.google.com/…/1mpVNPCEDcd1yOqUO6vHLv0H6…

🌍File nghe sách 45 chủ đề:

https://drive.google.com/…/1k13xjZA8PBk2HuSlsNzEpUFcoQK…

🌍1000 useful words :

https://drive.google.com/…/1cKDKEkY7sFgypXrgniInUGqhFz1…

🌍Bộ brown bear

https://drive.google.com/…/1mR1rxGs1S4kkGQrMmRg4gL…

🌍Razkids -Aa 40q:

https://drive.google.com/…/1aD6…

🌈 Usborne phonics reader 20q : 10/20q có file nghe: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzAn4LQIxBwEVjRRZWpjdThyWFk
🌈 The things I love about – 8 books: https://drive.google.com/…/1k1Q7R6DgIl4lcV…
🌈 Bộ Đỏ – Usborne đỏ: https://drive.google.com/…/1w7…/view…
🌈 Biscuit i can read – 23 books (20q có file nghe): https://drive.google.com/…/1MZRM0yhqP4JQDPzY6R…/view…
🌈 Step into reading 1 – 30 books: https://drive.google.com/…/0Bw7fnDInlcGqZ2Z1UzJ…/view
🌈 Nate the great – Bản mới 29 books (Có hộp đựng): https://drive.google.com/…/1pEVNAvI7Rkna26YCmDE…/view…
🌈 Pigeon – Bộ mới 7 books về chú chim bồ câu : https://drive.google.com/open…
🌈 National geographic – Pre K – 30 books: https://drive.google.com/…/1d1YZd_x…/view…
🌈 National geographic – Level 1 – 39 books: https://drive.google.com/…/1B8ErKUwnhQEzvdBJLi2…/view…
🌈 National geographic – Level 2 – 38 books: https://drive.google.com/…/1Qp8nSwJ3h4fxegFf169…/view…
🌈 I can read mini – 84 books: https://drive.google.com/…/17H…/view…
🌈 Usborne Beginners science boxset – 10 books: https://onedrive.live.com/?authkey=!AJg8OGHW1jIqfIo…
🌈 Science readers ABCDEF – 5 boxset: https://drive.google.com/…/1sfQM9y3PdJ6hY0bxZJacPH…
🌈 Lets find out – 24 books – level 1: https://drive.google.com/…/1nOMFk12oYIaK4FyOw0fOIk…/view
🌈 Science vocabulary reader 30q (24/30q có file nghe): https://drive.google.com/…/14IBgjDwa94GphQiiM5y…/view…
🌈 Peppa pig 20 quyển + 2CD: https://drive.google.com/…/1E3M…
🌈 3q còn lại của Peppa: https://drive.google.com/open…
🌈 Folk & Fairy Tale- Easy readers – 15 books: https://drive.google.com/open…
🌈 Oxford read and discover – Level 1 – 20 books: https://drive.google.com/…/1RvkXCVNjCpnO0ygPIgf…/view…
🌈 Oxford read and discover – Level 2 – 20 books: https://drive.google.com/…/1vYxB-gE…/view…
🌈 Oxford read and discover – Level 3 – 20 books: https://drive.google.com/…/15zJgPOWhHepBtV5Pr9E…/view…
🌈 Oxford read and discover – Level 4 – 20 books: https://drive.google.com/…/1Tzx…/view…
🌈 Oxford read and discover – Level 5 – 14 books: https://drive.google.com/…/1wLXWqCNVHCSIuzwUDB5…/view…
🌈 Oxford read and discover – Level 1 đến 6: https://drive.google.com/…/19heat-vlOKUO…
🌈 I can read 2 – Amelia – 28 books: https://drive.google.com/…/1Vh4zqdZ3iSiNYNjMCj…/view
🌈 My weird school daze – Level 1 – 21 books https://drive.google.com/…/11gx1diRrEeOExyAaYgH…/view…
🌈 Usborne very first words – 10 books: https://drive.google.com/…/12FFE05WcFCg4P5TfbgSTq8HGlSS…
🌈 The magic school bus 1+2 – 20 books: https://drive.google.com/…/1o6IZHOWPd50L23XeHoF…/view…
🌈 Oxford story tree 1->3 – 52 books: https://drive.google.com/…/1NHctYA…/view…
🌈 Oxford story tree 4->7 – 52 books: https://drive.google.com/…/1NHctYA…/view…
🌈 Dragon Masters – 20 books: https://drive.google.com/…/1FbwFSWe…
🌈 Biff, Chip & Kipper 1->3 – 33 books – Oxford reading tree: https://drive.google.com/…/1KFwItbhqH9LK5A4pngX…/view…
🌈 Biff, Chip & Kipper 4->6 – 25 books – Oxford reading tree: https://drive.google.com/…/14FsjEf9owZ3G083UcTl…/view…
🌈 Reading explorer – Answer Key 1~3: https://drive.google.com/…/1UwSSVSjSG…/view…
🌈 Reading explorer 3rd – Mp3 – Full 6c https://drive.google.com/…/1-zNVdoKDnvy83k6wbEM…/view…
🌈 One story a day – Level 1 – 12 books: https://drive.google.com/…/1Vq5SUzOaysxjuhc68hp…/view…
🌈 One story a day – Level 2 – 12 books: https://drive.google.com/…/1va4qbrnPBEALTqL3i4r…/view…
🌈 One story a day – Level 3 – 12 books: https://drive.google.com/…/13f7p3zQLh1RasKaJytD…/view…
🌈 4000 Essential English Words – 6 books: https://drive.google.com/…/1ISe3pP8p3K5h…/view…
🌈 Great Writing 6c – Answer key: https://drive.google.com/…/1NwjJsyxFI…/view…
🌈 Sherlock holmes – Phần 1 – 10 quyển: https://drive.google.com/…/1Zy1TeMqGlZn0obLDyX2c3GDitL…
🌈 The Berenstain bears (34 books): https://drive.google.com/open…
🌈 Biscurt mini 12c – Chữ xanh: https://drive.google.com/…/1g4a…/view…
🌈 I can read biscuit phonic (Chữ xanh + đỏ): https://drive.google.com/…/1OsKk7EmXVwJp4QZ…/view…
🌈 Truyện tiềm thức tiếng anh: https://drive.google.com/…/1ponuYsT77yESoyeEVgq…/view… 12ch ttps://drive.google.com/file/d/15yCtP_tceKJ6qxOZm0QztvsOpTcwh🌈 3Fy/view?usp=sharing
🌈 Oxford phonics world reader 15q: https://drive.google.com/…/1dm1BBi…/view…
🌈 900 câu giao tiếp tiếng anh cùng con hàng ngày A4: https://drive.google.com/…/1tKdoo93OaucV8…
🌈 Đồng hành tiếng anh cùng con tại nhà: https://drive.google.com/…/1io5GypxfvTBgXcr3aICMv12gS97…
🌈 Little Fox single 3q – File Mp4: https://drive.google.com/…/1Ic…
🌈 🌈 Oxford primary skill 1-2-3-4-5-6 Reading and Writing (6 quyển): https://drive.google.com/…/1iCGlvUB3…
🌈 🌈 Super easy reading – 3 quyển: https://drive.google.com/…/1zGLTF7…
🌈 🌈 Oxford grammar for school (Teacher book) đáp án: https://drive.google.com/…/1wNumkjLJy0gyKZW247W2tolIkBy…
🌈 🌈 Starter, Movers, Flyer bộ 9 quyển 2017: https://drive.google.com/…/174gHKr…
🌈 🌈 Oxford skill world Listening with speaking 6q https://drive.google.com/…/1RzVPeirlwl4MDVRWSkj296aP0Qu…
🌈 🌈 English for Everyone Junior – 5 words a day (MK: gõ chữ : UK): https://www.dkefe.com/junior/en-gb/ageGate
🌈 🌈 Basic Reading 200 (SB+Wb in gộp 6 quyển vào 3q): https://drive.google.com/…/1Crgw4jjqDv0do70la…/view…
🌈 🌈 Basic Reading 400 (SB+Wb in gộp 6 quyển vào 3q): https://drive.google.com/…/1SGHC0h0KDvFqkBKVM6u…/view…
🌈 🌈 Basic Reading 800 (SB+Wb in gộp 6 quyển vào 3q): https://drive.google.com/…/1paH2sOVUuGmk975GDAt…/view…
🌈 🌈 Basic Reading 1200 (SB+Wb in gộp 6 quyển vào 3q): https://drive.google.com/…/1kTzlMGVBVfaOVkXtREe…/view…

Với bộ sưu tập file nghe MP3 sách truyện Tiếng Anh này sẽ hỗ trợ các con cực tốt trong việc học tiếng anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *