Pre-K Alphabet FlashCards

Pre-K Alphabet FlashCards – Việc học bảng chữ cái sẽ trở nên thú vị hơn với bộ thẻ này.

Bộ thẻ gồm 26 chữ cái giúp bé nhận biết chữ hoa và chữ thường cũng như cách viết chữ.

Hình minh họa kèm từ vựng tươi sáng, đáng yêu dành cho các bé.

Thẻ khổ nhỏ vừa vặn với các bé mầm non.

Tải File PDF TẠI ĐÂY

 

 

1 những suy nghĩ trên “Pre-K Alphabet FlashCards

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>