CHIA SẺ TÀI LIỆU LUYỆN THI STARTERS- MOVERS- FLYERS

CHIA SẺ TÀI LIỆU LUYỆN THI STARTERS – MOVERS- FLYERS

Luyện thi Starters :https://drive.google.com/…/1hHlRwP4viFuZZz1HR2IaUrUpmag…

Luyện thi Movers:https://drive.google.com/drive/folders/13HaJCntpc4GIO0F-4hXihv8oVpJeRFEW?fbclid=IwAR0mb_dICZYt_EzdRr8l3sIJmoA8EJUUEugtHj3eOj-2Y5SI12-6KXU0QsI

Luyện thi Flyers:https://drive.google.com/drive/folders/1v2nXNpu5nDXoi92MzsNp1NUIVwiqDB7O?fbclid=IwAR0mb_dICZYt_EzdRr8l3sIJmoA8EJUUEugtHj3eOj-2Y5SI12-6KXU0QsI

Bộ tài liệu gồm các cuốn sách luyện thi mới nhất của Starters/Movers/Flyers. Có file PDF, .mp3, audio scripts, answer key:

  • Fun for Starters/Movers/Flyers
  • Get Ready for Starters/Movers/Flyers
  • 4 cuốn sách luyện (Starters/Movers/Flyers 1-2-3-4)
  •  iTOOL

Ngoài ra còn có Flashcards, Wordlist, Grammar,…

Mình cấu trúc thư mục rỏ ràng, đặt tên dễ nhận biết cho ba mẹ tiện theo dõi như:

1/ Books (chứa 2 sách học Fun for…. và Get Ready for ….)

2/ Flashcards (2 parts)

3/ Grammar (23 cấu trúc Grammar thường gặp trong Starters)

4/ Listening ( sách luyện Starters/Movers/Flyers 1-2-3-4, file .mp3, audio script và answer key)

5/ Speaking (chứa 2 sách speaking, danh sách câu hỏi, câu trả lời mẫu, video speaking mẫu)

6/ Vocabulary (danh sách wordlist)

7/ Writing (Có những Topic để viết)

8/ Từ vựng, ngữ pháp ôn tập.

Đây là tút đầy đủ về Starters/Movers/Flyers mình đã review, các bạn share về dùng dần nhé.

Chi Dang, PMP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>