Worksheet tô màu bảng chữ cái cho bé

Worksheet tô màu bảng chữ cái cho bé

Shop sưu tầm được file PDF cho bé vừa giúp bé tập tô màu, học bảng chữ cái cũng như  sự vật bằng tiếng Anh đi kèm chữ cái đó.

File phù hợp với các bé mầm non, phụ huynh và các cô giáo mầm non có thể lưu về in cho các con vừa chơi vừa học rất hữu ích.

Link tải file PDF tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>