Worksheet học về Thời gian cho bé 2

Worksheet học về Thời gian cho bé

Nếu bố mẹ đang băn khoăn không biết dạy con xem đồng hồ như nào thì tại Worksheet này mình xin giới thiệu về hướng dẫn cách xem giờ cho bé từ dễ tới khó. Có rất nhiều các bài thực hành xem giờ cho bé làm quen, có các hình minh họa thú vị để thu hut bé vào việc học.

Link tải PDF tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>