Spelling Worksheets

Spelling Worksheets gồm 25 trang luyện chính tả

Tại mỗi trang sẽ có hình ảnh và bài tâp điền chữ còn thiếu để hoàn thành từ đúng. Có 3 đáp án để các con lựa chọn.

Đây la dạng bai tập đơn giản phù hợp với các bé mầm non luyện học từ vựng.

Tải file PDF TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *