Phiếu bài tập There is / There are

There is / There are ( 40 Task Cards With Answers)

Gói bài tập này bao gồm 40 thẻ ngữ pháp để kiểm tra kiến thưc của học sinh về There is / There are 

Tải file PDF TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *