My book of phonics patterns 1000 words

My book of phonics patterns 1000 words

trình bày về các mẫu ngữ âm đáng chú ý và đầy đủ này cung cấp một cách độc đáo cho cả phụ huynh và giáo viên để hỗ trợ trẻ em mẫu giáo của họ xây dựng kỹ năng học ngữ âm ngay từ khi còn nhỏ.

Cuốn sách cung cấp một loạt các vấn đề học tập bằng cách giới thiệu 1000 từ được phân loại dưới nhiều hình thức khác nhau như có âm ‘dài’, ‘ngắn’ ‘rộng’ và các âm khác.

Điều này sẽ cho phép đứa trẻ thực hành và học cách đọc và phát âm các từ chính xác. Tài liệu nghiên cứu này chắc chắn sẽ cung cấp một cách tiếp cận cơ bản để củng cố và xây dựng nhận thức về ngữ âm bằng cách phát triển cách sử dụng từ vựng ban đầu của trẻ đang phát triển.

LINK TẢI :

https://drive.google.com/file/d/1VaJA1T4qiZIwXJQ1RXDNP2yhYAXYbR4T

Tham gia zalo nhóm tải tài liệu:

https://zalo.me/g/holpnt533

Nhóm facebook tải tài liệu:

https://www.facebook.com/groups/kidty

Shopee đặt sách :

https://shopee.vn/nguyenchigiang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *