Bộ phần mềm DẠY TOÁN tiểu học lớp 1, 2, 3, 4, 5 dành riêng cho giáo viên và phụ huynh học sinh dùng để giảng dạy và hướng dẫn cho học sinh học tập môn Toán bậc Tiểu học đã được phát hành chính thức đồng thời tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và toàn bộ các tỉnh thành trên cả nước.

Bộ phần mềm DẠY TOÁN tiểu học 1, 2, 3, 4, 5 có lẽ là phần mềm mô phỏng học tập đầu tên của Việt Nam đã mô phỏng được toàn bộ kiến thức của một môn học và phủ kín các khối của một bậc học. Môn Toán bậc Tiểu học là một chương trình rất đồ sộ, dùng cho học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 5 với gần 1000 tiết học trên lớp. Công ty Công nghệ Tin học nhà trường đã phải đầu tư vào việc mô phỏng này liên tục 10 năm.
Như vậy sau gần 10 năm phát triển liên tục, bộ phần mềm DẠY TOÁN tiểu học lớp 1, 2, 3, 4, 5 là bộ sản phẩm hỗ trợ học tập vào loại lớn nhất của Việt Nam chúng ta. Sau đây là một vài thông số liên quan đến bộ phần mềm này:
Bộ phần mềm dạy toán tiểu học
Bộ phần mềm dạy toán tiểu học
– Mô phỏng trên 250 dạng toán thường gặp trong chương trình môn Toán bậc Tiểu học.
– Các dạng toán đã mô phỏng được phân loại theo 10 dạng toán chính bao gồm: nhận biết số, 4 phép tính với số, các đại lượng đo lường, xem đồng hồ và thời gian, làm quen với tiền Việt Nam, hình học, giải toán có lời văn, tính giá trị biểu thức, tính chất phép toán và số học, biểu đồ và bản đồ.
– Hơn 2500 thuật toán sinh tự động dữ liệu cho các dạng toán đã mô phỏng.
– Mô phỏng chi tiết hơn 800 bài học cụ thể theo sách giáo khoa môn Toán cho các lớp 1, 2, 3, 4, 5.
CD Cùng học Toán 1 sẽ bao gồm 2 phần mềm: Cùng học Toán 1 và Cùng học và dạy Toán 1. Các phần mềm này bao gồm các phạm vi kiến thức tương ứng của học sinh lớp 1 bắt đầu từ việc làm quen với các số tự nhiên và kết thúc bằng các phép tính cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100.
Phần mềm dạy toán lớp 1
Phần mềm dạy toán lớp 1

CD Cùng học Toán 2 sẽ bao gồm 2 phần mềm: Cùng học Toán 2 và Cùng học và dạy Toán 2. Các phần mềm này bao gồm các phạm vi kiến thức tương ứng của học sinh lớp 2 bắt đầu từ phép cộng, trừ có nhớ các số, bảng cửu chương nhân, chia và kết thúc là các phép tính cộng trừ không nhớ trong phạm vi 1000.

Phần mềm dạy toán lớp 2
Phần mềm dạy toán lớp 2

CD Cùng học Toán 3 sẽ bao gồm 2 phần mềm: Cùng học Toán 3 và Cùng học và dạy Toán 3. Các phần mềm này bao gồm các phạm vi kiến thức tương ứng của học sinh lớp 3 bắt đầu từ phép cộng, trừ các số có 3, 4 chữ số, phép nhân, chia với số có 1 chữ số có nhẩm và không nhẩm, kết thúc với việc làm quen với các số có 5 chữ số.

Phần mềm dạy toán lớp 3
Phần mềm dạy toán lớp 3

CD Cùng học Toán 4 sẽ bao gồm 2 phần mềm: Cùng học Toán 4 và Cùng học và dạy Toán 4. Các phần mềm này bao gồm các phạm vi kiến thức tương ứng của học sinh lớp 4 bắt đầu từ việc làm quen với các số có nhiều chữ số, phép nhân, chia với số có một hoặc nhiều chữ số và kết thúc bằng việc làm quen và thực hiện các phép tính với phân số.

phan-mem-day-toan-lop-4
phan-mem-day-toan-lop-4

CD Cùng học Toán 5 sẽ bao gồm 2 phần mềm: Cùng học Toán 5 và Cùng học và dạy Toán 5. Các phần mềm này bao gồm các phạm vi kiến thức tương ứng của học sinh lớp 5 bao gồm toàn bộ việc làm quen và các phép tính từ đơn giản đến phức tạp với số thập phân.

Bình luận

Bình luận

One thought on “Tải phần mềm dạy toán tiểu học (Lớp 1-5)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.