READING

Đây là nơi chứa các tài liệu, truyện giáo trình cho bé nhằm nâng cao khả năng đọc sớm cho bé.

CÁC BÀI VIẾT, GIÁO TRÌNH,SÁCH TRUYỆN HỮU ÍCH CÓ TRONG MỤC NÀY

  • Cách dạy trẻ đọc sớm
  • Các mẹo đọc hay nhất
  • Những bộ truyện giúp bé đọc tốt nhất
  • Những giáo trình hay nhất về đọc hiểu