Một số bài toán tư duy bằng tiếng Anh – Lớp 4

Giới thiệu một số bài toán tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học.

Dưới đây là các bài toán dành cho học sinh lớp 4.

Các bài toán rất đa dạng, từ dễ đến khó, đòi hỏi tư duy và sáng tạo. Hi vọng rằng các bài toán này sẽ giúp ích cho học sinh làm quen với Toán tiếng Anh cũng như rèn luyện và phát triển tư duy Toán học.

Toán tư duy lớp 4

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.