Bộ Sách Cambridge Primary English 1,2,3,4,5,6

Chia sẻ “Bộ Sách Cambridge Primary English 1,2,3,4,5,6” bao gồm 6 mức độ được thiết kế cho các em học sinh bậc tiểu học Cambridge. Chương trình được thiết kế nhằm khuyến khích các em học sinh sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất, khuyến khích các em sử dụng các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thông qua các hoạt động cá nhân, theo đôi và theo nhóm. 
Trọn bộ giáo trình từ cấp độ 1 đến 6 với Learner’s Book và Activity Book:

https://drive.google.com/file/d/1uBC2F7eCeEeUHgP8O8MoHZ3-zi2YGrCw/view

Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!

https://www.facebook.com/groups/495488468495164