Bộ Sách Cambridge Global English 1,2,3,4,5,6

Chia sẻ “Bộ Sách Cambridge Global English 1,2,3,4,5,6” là khóa học sơ cấp sáu cấp theo tiếng Anh tiểu học Cambridge dưới dạng khung chương trình giảng dạy ngôn ngữ thứ hai được phát triển bởi Cambridge English Language Assessment.

Link sách:

https://drive.google.com/drive/folders/1GcnO5YQYa4TTCSWhJXKpKJHlkNORfp7u

Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!

https://www.facebook.com/groups/495488468495164