Bộ Giáo Trình Toán Tiếng Anh Dành Cho Các Em Lớp 1

Chia sẻ Bộ giáo trình toán tiếng anh dành cho các em lớp 1, bộ sách này giúp các em vừa học tiếng anh, vừa làm toán, các em sẽ làm quen với các khái niệm về các phép toán: Cộng trừ, phép so sánh…

Link sách:

https://drive.google.com/drive/folders/0B7jC8MnyMG93dnYyRTdCdm5MY1E

Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!

https://www.facebook.com/groups/495488468495164