Bé Tập Viết Chữ Đẹp Tiếng Anh

Cuốn sách “Bé tập viết chữ đẹp tiếng anh” cung cấp cho các bé từ 3-5 tuổi, cách viết các nét chữ cái tiếng anh đẹp.

Link sách:

https://drive.google.com/file/d/12TsiHqRZPXICH8GeqhBJrYzfzdDt9xId/view

Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!

https://www.facebook.com/groups/495488468495164