Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 4 Tập 2 – Đại Lợi

Cuốn sách “Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 4 tập 2” do Đại Lợi – Bùi Văn Vinh biên soạn bám sát sách giáo khoa Tiếng Anh 4 nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích quá trình tự học, tự ôn luyện của học sinh.
Cuốn sách bao gồm 10 đơn vị bài học từ unit 11 – unit 20 theo chương trình sách giáo khoa và được chia 2 bài Test, mỗi bài Test có các bài tập trắc nghiệm giúp học sinh luyện về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng trong tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao.

Link sách:

https://drive.google.com/file/d/1JtRyKDeOqyTe744DWQ_FGx3HzPJKvyM0/view

Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!

https://www.facebook.com/groups/495488468495164