Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Theo Từng Đơn Vị Học Bài

Cuốn ebook “Bài tập tiếng anh lớp 4 theo từng đơn vị học bài” tổng hợp và tuyển chọn các bài tập bao trùm toàn bộ kiến thức của 20 Unit (từ Unit 1- Unit 20) của chương trình sách giáo khoa tiếng anh lớp 4 chương trình mới. Với các dạng bài ôn tập này sẽ giúp các em học sinh rèn luyện nắm vựng các kiến thức trọng tâm theo từng đơn vị học bài, đồng thời mở rộng một cách rõ rệt về vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và khả năng đọc hiểu, luyện dịch.

Link sách:

https://drive.google.com/file/d/1iDsWJqKIgG26JWjL7RCJSv3r8HAqNfNQ/view

Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!

https://www.facebook.com/groups/495488468495164