Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Theo Từng Đơn Vị Học Bài

Cuốn ebook “Bài tập tiếng anh lớp 3 theo từng đơn vị học bài” do Thanh Hằng thuộc Tủ sách luyện thi tổng hợp và biên tập, tuyển chọn các dạng bài tập theo từng chuyên đề thuộc, bao hàm toàn bộ kiến thức của 20 Unit (từ Unit 1- Unit 20) của chương trình sách giáo khoa tiếng anh lớp 3 chương trình mới. Với các dạng bài ôn tập này sẽ giúp các em học sinh rèn luyện nắm vựng các kiến thức trọng tâm theo từng đơn vị học bài, mở rộng vốn từ vựng, nắm rõ các cấu trúc câu, giúp nâng cao năng lực giao tiếp đơn giản một cách rõ rệt.

Link sách:

https://drive.google.com/file/d/1PVOd1sCxddvmKYq9LfnLUruGYHl-KoxY/view

Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!

https://www.facebook.com/groups/495488468495164