Bài Tập Thực Hành Tiếng Anh Tiểu Học – Cấp Độ Starters

Bộ sách “Bài tập thực hành tiếng Anh tiểu học – cấp độ Starters” được viết dựa theo chuẩn để đánh giá tiếng Anh của học sinh sau khi tốt nghiệp Tiểu học là ở cáp độ A1 theo hệ thống đánh giá khung CEFR (The Common European Framework of Reference). Bộ sách gồm ba cuốn tương đương với 3 cấp độ: STARTERS, MOVERS và FLYERS.
“Bài tập thực hành Tiếng Anh dành cho HS Tiểu học – cấp độ Starters” là cuốn đầu tiên của bộ sách, được trình bày dưới hình thức các dạng bài kiểm tra thường gặp ở kì thi này với 8 bại tập được trình bày từ thấp đến cao. Trước khi làm bài tập, học sinh sẽ có một phần tóm tắc từ vựng cũng như cấu trúc ngữ pháp cần thiết giúp học sinh không gặp khó khăn khi tự học một mình.
Quyển sách này gồm có:
Practice test 1
Practice test 2
Practice test 3
Practice test 4
Practice test 5
Practice test 6
Practice test 7
Practice test 8
Cuối sách có phần Listening Script và đáp án để học sinh tự kiểm tra và đánh giá kết quả làm bài
của mình.

Link sách:

https://drive.google.com/file/d/14AdjcrCBUIPJBx5jT3GUqYDFfXB091R5/view

Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!

https://www.facebook.com/groups/495488468495164