Mini reading part 1

Gửi Ba/Mẹ một số bài đọc ngắn (Mini reading) về các chủ đề trong cuộc sông hằng ngày cho các bé có kèm từ mới ạ.
Mini reading
Mini reading
File PDF: https://drive.google.com/drive/folders/10mLI6B9mp_iAKMwBS1PN9ejkG9zfpsRi?fbclid=IwAR15ZT31BTiat7mVGmHgC0Ss3MuC_plxYQyskGGED79P_scCVNKWBjuuWN4
File Audio: https://www.youtube.com/watch?v=KLbhnClvGdI