780 Picture FlashCards

Bộ ebook “780 Picture FlashCards” bao gồm 12 quyển theo các chủ đề khác nhau, mỗi chủ đề gồm 65 thẻ Flashcard giúp học tiếng anh một cách hiệu quả.


Alphabet Picture Cards
Animals Picture Cards
At Hospital My Body Appearance Picture Cards
At School Sport Picture Cards
City Transport Picture Cards
Clothes Footwear Picture Cards
Food Picture Cards
Fruits Vegetables Berries Picture Cards
Games Gifts Holidays Picture Cards
My House Picture Cards
Professions Hobbies Picture Cards
Seasons Weather Nature Picture Cards

Link sách:

https://drive.google.com/drive/folders/1wfdADAHYueUjm3B-v9lFFseEEis1mxs2

Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!

https://www.facebook.com/groups/495488468495164