6 Tập Sách Học Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Điểm

Bộ sách “6 tập sách học từ vựng tiếng anh theo chủ điểm” cho chúng ta học từ vựng tiếng anh một cách toàn diện thông qua các chủ đề hàng ngày trong cuộc sống:
– Vocabulary Everyday Living words
– Vocabulary History and Geography Words
– Vocabulary Media and Marketplace words
– Vocabulary Music, Art, and Literature
– Vocabulary Science and Technology
– Vocabulary Workplace and Careers

Link sách:

https://drive.google.com/drive/folders/1jwoF3IN-X_QSwhLMQ06Yyucqkb-07BdE

Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!

https://www.facebook.com/groups/495488468495164