Một số tài liệu giúp con học tiếng Anh vô cùng hiệu quả và thú vị

Gửi bố mẹ một số tài liệu giúp con học tiếng Anh vô cùng hiệu quả và thú vị:

Không có mô tả ảnh.
1. Học liệu I Read. Bé học được từ và câu theo mỗi bức tranh.
Link:
https://drive.google.com/…/1dsHFl49apQPApoKnf72rqwUcRBh…

2. Bộ Very First Sight Words vô cùng nổi tiếng thời gian vừa rồi
Link:
https://drive.google.com/…/1xGyjpTT0A1kFFrToGQIwvj9rHt2…

3. Vòng đời của các con vật

Link:https://l.facebook.com/l.php…

4. Học liệu Who Am I ?

Các bé sẽ được ghi nhớ đặc điểm của các con vật thông qua câu từ trong mỗi bức tranh.
Link : https://drive.google.com/…/1gvAzUcZu6LvvrZr1nYqNlPZqdsT…

5. Bộ Flash Cards về cặp từ trái nghĩa

Link :
https://drive.google.com/…/1CM…

6. Bộ ABC My Book

Link sách:https://l.facebook.com/l.php…

7. Bộ Brainquest cho đủ lứa tuổi.

Link : https://l.facebook.com/l.php…

8. Tài liệu học tiếng anh cho bé từ 1 – 5 tuổi

Link: https://l.facebook.com/l.php…

9. Tài liệu tiếng Anh cho bé 5 tuổi trở lên

Link: https://drive.google.com/…/1hFTRvCooz9MQK5Ty5ezs…

Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!

Nguồn: sưu tầm