4 Cuốn Sách My First Sticker Book

Bộ sách “My first sticker book” gồm 4 quyển với 4 chủ đề khách nhau:
1. Learn your numbers
2. Learn your Colours
3. Learn your Shapes
4. Learn your Alphabet
Thông qua bộ sách các bé sẽ học được các nội dung sau:
– Học kiến thức cơ bản về số, màu sắc, hình dạng và bảng chữ cái bằng tiếng Anh
– Đoán và nhận biết hình dạng đồ vật bằng cách bóc dán sticker dán vào vị trí đúng trong sách.
– Rèn sự khéo léo của đôi tay
Đặc biệt tất cả các cuốn sách đều được thiết kế với hình ảnh đáng yêu, ngô nghĩnh, màu sắc rực
rỡ sẽ cuốn hút các bé.

My First Sticker Book Colors: https://drive.google.com/file/d/1gUWzo1f2ddt0UdB_3NzUyZwoUTbNB0dr/view

My First Sticker Book First Words: https://drive.google.com/file/d/1VZ7hZUm_ntHJWn8bXj9MfRsQ4K3wqmUh/view

My First Sticker Book Numbers: https://drive.google.com/file/d/1EpqlzqkfyeAVUBB3hQPDEEtETjmdz494/view

My First Sticker Book Shapes: https://drive.google.com/file/d/1kkiZT463oAA0Q-eVDwHjZrH8hlZ0VRbE/view

Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!

https://www.facebook.com/groups/495488468495164