365 Phonics Activities

Cuốn sách “365 phonics activities” (365 hoạt động phát âm) mang lại cho các em các kỹ năng để nâng cao kỹ năng đọc tiếng anh của các em, cũng như nâng cao khả năng phát âm.

Link sách:

https://drive.google.com/file/d/12nAQtdtmZh0_pYMkzazCxhk5YupJ6t19/view

Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!

https://www.facebook.com/groups/495488468495164