30 Cuốn Sách Tiếng Anh Cực Hay Dành Cho Trẻ Em

Chia sẻ “30 cuốn sách tiếng anh cực hay dành cho trẻ em” bao gồm 30 cuốn sách với 30 chủ đề khác nhau giúp các em ở tuổi mẫu giáo lớn và tiểu học luyện đọc tiếng anh.

30 cuốn sách theo các chủ đề sau:
1. Get Ready
2. A Kitchen
3. My body

4. The Party
5. The City
6. I Can Nap
7. The Bus
8. I like School
9. Sam can
10. Come in the Barn
11. This Big
12. The Pit
13. It is for kip
14. Where do i go
15. You can go, Ron
16. Where Is my hat
17. one, Two, Pop, Pop, Pop!
18. Go, max, go!
19. Theo box
20. We want a pet
21. Get the Hen!
22. Where will they go?
23. They do a good job
24. Will zig get well?
25. In the Tub
26. The Big Bun
27. What do I have
28. Pup on the go
29. Tim will go

30. Pam and Hal

Link bộ sách :

https://drive.google.com/drive/folders/16UlxWWhSpLwaFzy6RvLu9v557kHQmPgI

Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!

https://www.facebook.com/groups/495488468495164