120 Phiếu Bài Tập Bổ Trợ Kiến Thức Tiếng Anh Lớp 3,4,5

Bộ tài liệu tuyển chọn “120 phiếu bài tập bổ trợ kiến thức tiếng anh lớp 3,4,5” do Cô Minh
Hằng thuộc Tủ sách luyện thi tổng hợp và biên soạn theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào
tạo, giúp các em lớp 3,4,5 học tập, luyện tập tốt các bài tập cơ bản nâng cao, tích lũy nâng cao
vốn từ vựng để phục vụ cho giao tiếp.


CLICK LINK DOWNLOAD LỚP 3 TẠI ĐÂY:

https://drive.google.com/drive/folders/1akrU2xPLF_G-5FvOk9zM9GHIuR3eo2te
CLICK LINK DOWNLOAD LỚP 4 TẠI ĐÂY:

https://drive.google.com/drive/folders/1Y9Y3Zq7aJQp0h04cJonXmQxl16nRwl_Z
CLICK LINK DOWNLOAD LỚP 4 TẠI ĐÂY:

https://drive.google.com/drive/folders/19986C4VAjVWE39m3vFwWL_nhlWDmCAg0
Tham khảo thêm bài tập tiếng anh lớp 3 – 4 -5 tuyệt hay được bố trí theo từng đơn vị học
bài:
CLICK LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY:

https://drive.google.com/drive/folders/1VDJbUtB3fkHBqkIA6k98KXg-yULXJLfI
LINK TẢI PHIỂU BÀI TẬP TIẾNG ANH TIỂU HỌC LUYỆN MÙA CORONA:

https://drive.google.com/file/d/1n0EVYhdmUPZndoD01DkY_g5xTlLF9Phq/view

Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!

https://www.facebook.com/groups/495488468495164