12 Books Usborne Phonics Readers (Pdf+Mp3)

Bộ sách gồm 12 quyển “Usborne Phonics Readers” sẽ hướng dẫn học cách đọc phương pháp
ngữ âm.
Mỗi cuốn sách được kèm theo một tập tin âm thanh và mô tả các từ được sử dụng trong cuốn
sách: những âm vị được chỉ bởi một ký tự hoặc sự kết hợp các chữ cái tìm thấy trong từ, từ, được
đọc bởi các quy tắc và ngoại lệ.
Chủ đề của 12 cuốn sách:
1. Big pig on a dig
2. Fat cat on a mat
3. Fox on a box
4. Frog on a log
5. Goose on the loose
6. Hen’s pens
7. Ted in a red bed
8. Ted’s shed
9. Toad makes a road
10. Mouse moves house
11. Sam sheep can’t sleep
12. Shark in the park

Link sách:

https://drive.google.com/file/d/1Gk9T-Hae_aN1q1mr3GPcdMep3QPHPQXt/view

Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!

https://www.facebook.com/groups/495488468495164