Vui học tiếng anh bằng hình ảnh 1000 từ vựng theo chủ đề

Cuốn sách “Vui học tiếng anh bằng hình ảnh 1000 từ vựng theo chủ đề” cung cấp cho các em bậc tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) một lượng từ vựng khá phong phú. Cuốn sách này thiết kế một cách khoa học, hình ảnh bắt mắt, các chủ đề gần gũi với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày giúp các em dễ dàng học tập và ghi nhớ. Với 1000 từ vựng tiếng anh bằng hình ảnh, các em có thể dễ dàng giao tiếp hầu hết các hoạt cảnh diễn ra trong cuộc sống.

 

Link sách:

https://drive.google.com/file/d/1B_3GkY7lrJJRKUROmDfBVJZSrLQjxr3a/view

Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!

https://www.facebook.com/groups/495488468495164

error: Content is protected !!