Sách dạy kỹ năng

Thân gửi cả nhà các sách dạy kỹ năng cho con!
Có thể là tranh biếm họa về trẻ em, đang đứng và văn bản cho biết 'CẨM NANG SINH HOẠT BẰNG TRANH CHO BÉ 1 KĨ NĂNG TRONG SINH HOẠT THƯỜNG NGÀY Biên soạn: HỘI NGHIÊN cứa KHOA HỌC ĐỜI SỐNG TRẺ EM NHẬT BÁN Cố vấn: MASAAKI YATAGAI AKIRA MURAKOSHI Tranh: CHIKA KITAMORI KIMĐONG NHÀ NHÀXUÁTBANKIMĐỐNG XUẤT BẢN KIM ĐỐNG'
1. KỸ NĂNG SINH HOẠT THƯỜNG NGÀY:
2. KỸ NĂNG KHI ĂN UỐNG:
3. KỸ NĂNG ĐI RA NGOÀI:
4. KỸ NĂNG GIAO TIẾP:
Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!