Tổng hợp những bộ sách reading hay

Tổng hợp những bộ sách reading hay:
1. Reading comprehension 7 quyển
2. Daily warm-ups Reading 8 quyển
Link file preview:
3. Daily warm-up Nonfiction Reading 6 quyển
4. Daily science 6 quyển
5. Daily warm-ups science 5 quyển
6. Daily geography practice 6 quyển
Ngoài ra còn có một số bộ này nữa gái nhà mình cũng đã đọc gần hết từ tiểu học
7. Reading explore, bao gồm cả file nghe và Video
8. Scholastic success with reading comprehension: 5 quyển
9. Stories for reading comprehension, bao gồm cả file nghe
10. What a world
Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!