Diary of a Wimpy Kid (Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát) – Jeff Kinney

Hè cho con luyện đọc bộ truyện này khá hay nhé các mẹ. Đủ link PDF và Audio.
Link tải: Diary of a Wimpy Kid (Nhật Ký Chú Bé Nhút Nhát) – Jeff Kinney (cả 12 phần):
Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!
error: Content is protected !!