Tài liệu tiền tiểu học

Tài liệu tiền tiểu học
Tài liệu cho bé chuẩn bị vào lớp 1
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'TIỀN TIỂU HỌC'

Tập đếm và so sánh: https://drive.google.com/open…

Chương trình tiền học đường: https://drive.google.com/open…

Học Phụ âm ghép: https://drive.google.com/open…

Luyện giải toán có lời văn lớp 1: https://drive.google.com/open…

29 bài thơ học chữ cái siêu nhanh: https://drive.google.com/open…

Cảm ơn tác giả!
Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!