Tài liệu cho giáo viên phụ huynh P3 (Dạy bé ABC)

DẠY BÉ ABC
Tại đây bạn có thể tìm thấy: Miễn ngữ pháp và từ vựng có thể in các bảng tính, kiểm tra, trò chơi, sách cho học sinh luyện ESL.
Tải về miễn phí biểu mẫu giáo dục trẻ hàng ngày.
Click vào từng ảnh để tải tài liệu tương ứng về Share về tường để update thường xuyên các tài liệu được chia sẻ từ GGT trong album này nhé.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 1 người

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

 

Các bạn tham gia nhóm dưới đây để nhận thêm nhiều tài liệu hơn nữa nhé!

https://www.facebook.com/groups/495488468495164