Bộ sách READ AND TELL 1,2,3

Bộ sách READ AND TELL 1,2,3
Giúp học sinh không chỉ phát triển kỹ năng đọc, mà còn phát triển kỹ năng nghe, nói và viết. Học sinh sẽ được đọc 1 đoạn văn, nghe lại đoạn văn, rồi kể lại và viết tóm tắt nội dung đoạn văn… sách học sinh kết hợp với sách bài tập giúp nâng cao vốn từ vựng, và rất nhiều dạng bài tập cho Học sinh thực hành.

Link tải:

https://drive.google.com/folderview…

Tham gia nhóm để nhận thêm nhiều tài liệu nha :

https://www.facebook.com/groups/495488468495164