Họa động ngày trái đất

☝? Điều quan trọng là phải cho trẻ em biết tôn trọng thiên nhiên và dạy chúng quan tâm đến môi trường không chỉ vào ngày 22 tháng 4 trong Ngày Trái đất mà là quanh năm!
 
? Áp phích sẽ là vật trang trí tuyệt vời cho các bài học theo chủ đề và là lời nhắc nhở thường xuyên rằng mỗi chúng ta có thể làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn bằng cách tuân theo các quy tắc đơn giản.
? Thẻ và các hoạt động đối sánh là một lý do khác để thảo luận về một trong những chủ đề phù hợp nhất. Ngoài ra, bạn có thể nhớ những điều bắt buộc và bắt buộc phải / không được, nghĩ ra và rút thẻ của riêng bạn với học sinh.